ΜΕΝΟΥ

Όροι Χρήσης

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ GREEKFERRIES CLUB

Η Εταιρεία μας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΕ, καλούμενη στο εξής με τον διακριτικό τίτλο της «Greekferries Club», δραστηριοποιείται μέσω των διαδικτυακών τόπων www.greekferries.gr, ploia.ferries-booking.com, www.greece-ferries.com & www.ferries-greece.com, καλούμενoι στο εξής Website/s.

Η εταιρεία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Κουνάβων 33, με
- ΑΦΜ: 094316240 / Α’ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- Aρ. ΜΗΤ.Ε: 33894/070/B/95/0045
- Aρ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ: 1039 E 6061 01069 00

και λειτουργεί ως πάροχος-διαμεσολαβητής διάθεσης των εξής ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου:
- Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών κράτησης εισιτηρίων πλοίων σε δρομολόγια εντός και εκτός Ελλάδος.
- Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων σε δρομολόγια εντός Ελλάδος.
- Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών κράτησης κρουαζιερών στα Ελληνικά νησιά.

Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται από το σύνολο των ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών εφαρμογών (Smartphone Apps) της Greekferries Club, καθώς και από συνολικό δίκτυο Συνεργατών-Affiliates της παγκοσμίως.

H Greekferries Club ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών που προέρχονται από τρίτους παρόχους, καλούμενοι στο εξής «Πάροχος», οι υπηρεσίες των οποίων προβάλλονται και προωθούνται από τα Websites της Greekferries Club βάσει των όρων και προϋποθέσεων που ορίζει η εμπορική πολιτική του κάθε «Παρόχου».

Β) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 • Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στα Websites απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή των παρόντων όρων προτού επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε αγορά, αποδοχή υπηρεσίας.
 • Η Greekferries Club έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση των Websites της, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στις ιστοσελίδες θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι χρήσης όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση ο χρήστης-πελάτης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των όρων που θα αναρτάται αντικαθιστά πλήρως κάθε προηγούμενη έκδοση.
 • Aν ο χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους, οφείλει να μην προβεί σε αγορά οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας και να απέχει από την χρήση των Websites, τα οποία διέπονται από τους εν λόγω όρους. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι οι όροι γίνονται αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των Websites προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.
 • Οι χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων, να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι.
 • Για την αγορά μίας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των Websites, απαιτείται η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων και δεδομένων του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης αποδέχεται και εξουσιοδοτεί την Greekferries Club να συλλέγει, χρησιμοποιεί και -όπου κρίνεται απαραίτητο- να διαβιβάζει στους Παρόχους τις πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, πάντα υπό τους όρους «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 • Κατά τη διαδικασία κράτησης –αγοράς μίας παρεχόμενης υπηρεσίας- ο χρήστης οφείλει να ακολουθεί τη διαδικασία εισαγωγής πληροφοριών όπως αυτές διαμορφώνονται από την μηχανή κράτησης στα Websites.
 • Τα στοιχεία που εισάγει κατά την κράτησή του ο χρήστης πρέπει να είναι αληθή και ολοκληρωμένα.
 • Για την ολοκλήρωση μίας κράτησης και αγοράς την εν λόγω υπηρεσίας, ο χρήστης οφείλει να εξοφλεί το τελικό και συνολικό κόστος της υπηρεσίας που επέλεξε, όπως αυτό ορίζεται από την μηχανή κράτησης ή την προσφορά που θα λάβει από την Greekferries Club, εκτός εάν άλλως προβλέπεται.
 • Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κράτησης, ο χρήστης δίνει εντολή στην Greekferries Club να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια της επιλεγμένης υπηρεσίας από τον Πάροχο.και να μεταβιβάσει στον χρήστη την τελική επιβεβαίωση της υπηρεσίας που αγόρασε.
 • Προτού προβεί σε οποιαδήποτε αγορά υπηρεσίας, ο χρήστης οφείλει να ενημερώνεται και να αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την υπηρεσία καθώς και τυχόν περιορισμούς των προσφορών/εκπτώσεις που εριλαμβάνονται, όπως αυτοί θέτονται από τον εκάστοτε Πάροχο και ανακοινώνονται αντίστοιχα στa Websites της Greekferries Club.
 • Σε περίπτωση μεταβολής στην υπηρεσία που έχει αγοράσει (πχ ακύρωση δρομολογίου, καθυστέρηση στην αναχώρηση κτλ), η Greekferries Club θα τον ενημερώσει πρώτα μέσω email και δεύτερον τηλεφωνικά αρκεί να έχει λάβει εγκαίρως σχετική ενημέρωση από τον Πάροχο και να διαθέτει τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη.

Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής πληροφορίας απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της Greekferries Club και των χρηστών των Websites, πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στο Greekferries Club για το σκοπό αυτό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στο Greekferries Club τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.
 • Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Greekferries Club ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλλιώς τηλεφωνικά στους αριθμούς 0030 2810 529000 ή μέσω του αριθμού 801 300 30 33.

Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού.

ΣΤ) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι αναλυτικές πληροφορίες που αναγράφονται στην παραπάνω ενότητα είναι πάντα επίκαιρες, ανανεωμένες και σε ισχύ σύμφωνα πάντα με τους εν ισχύ κανόνες των "Πάροχων" είναι δε αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ζ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος δηλώνει, προορίζονται για την υποστήριξη και εκτέλεση της Υπηρεσίας, του Αγαθού που προτίθεται να αγοράσει, καθώς και για την διασφάλιση της συναλλαγής και για τον λόγο αυτό συναινεί στην διατήρηση και επεξεργασία αρχείου με τυχόν προσωπικά δεδομένα από την Εταιρία, Greekferries Club Sa σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. H Εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών στοιχείων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει ή γνωστοποιεί σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) τις ως άνω πληροφορίες, με εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων που περιοριστικά προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η εταιρεία με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για την διαχείριση του αιτήματος του χρήστη από τους υπαλλήλους της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Πολιτική Ασφάλειας της Εταιρείας. Για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών εκθέσεων, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες εκθέσεις δεν θα περιέχουν αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται σε Secure Server στην Εταιρεία, με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική δ/νση: ή στο τηλ. +30 2810 529000.

Η) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Η Greekferries Club sa, ως ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Tour Operator, ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις υπηρεσίες που προσφέρει μεταξύ των Πάροχων που συνεργάζεται και των χρηστών των ιστοσελίδων της, πελατών της. Ως διαμεσολαβητής, ουδεμία ευθύνη φέρει και δε θα αποζημιώσει κανέναν, λόγω καθυστέρησης δρομολογίων, ακύρωσης δρομολογίου, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας χωρίς την σύμφωνη και έγγραφη εντολή του Πάροχου. Ως διαμεσολαβητής, ουδεμία ευθύνη φέρει και δε θα αποζημιώσει κανέναν σε περίπτωση αναστολής των εργασιών της ναυτιλιακής, δηλαδή πτώχευσης. Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι τα χρήματα που πληρώσατε στην Greekferries Club sa , με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, για την κράτηση των θέσεων σας και την έκδοση των εισιτηρίων σας, αποδίδονται άμεσα και προκαταβολικά στον δικαιούχο Πάροχο. Από την στιγμή που η Greekferries Club sa εξέδωσε κωδικό κράτησης για το ταξίδι σας η σας κοινοποίησε τα νούμερα των εισιτηρίων σας, προερχόμενα από τα ηλεκτρονικά συστήματα της ναυτιλιακής, κάθε ευθύνη σχετικά με την πληρωμή σας μεταβιβάζεται στον Πάροχο.

Θ) ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
  Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-20:00
  Σάββατο 09:00-17:00
  Κυριακή κλειστά
 • Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται εκτός των παραπάνω ωραρίων, με οποιοδήποτε τρόπο ( πχ μέσω e-mail ή fax κτλ), ημερομηνία παραλαβής του θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι ώρες εργασίας που αναγράφονται είναι σε ώρα Ελλάδος (GMT +2).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από σήμερα, 13 Αυγούστου 2020, τίθεται σε ισχύ μια νέα Απόφαση του Υπουργού Υγείας της Ιταλίας, η οποία εισάγει τα ακόλουθα εναλλακτικά μέτρα, σε ισχύ για άτομα που εισέρχονται στην Ιταλία μετά από παραμονή ή διέλευση από την Κροατία, τη Μάλτα, την Ελλάδα ή την Ισπανία τις τελευταίες 14 ημέρες:

1. Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου, που έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν την είσοδο στην Ιταλία.

ή

2. Υποχρέωση υποβολής σε μοριακό τεστ ή τεστ αντιγόνων κατά την άφιξη σε αεροδρόμιο, λιμάνι ή πύλη εισόδου στην Ιταλία, όπου είναι εφικτό.ή υποβολή σε μοριακό τεστ ή τεστ αντιγόνων που διενεργείται, εντός 48 ωρών από την είσοδο στην ιταλική επικράτεια, στην αρμόδια ιταλική Εθνική Δομή Δημόσιας Υγείας. Σε αυτήν την περίπτωση, και μέχρι την διεξαγωγή του τεστ, κρίνεται υποχρεωτική η παραμονή σε κατ’οίκον περιορισμό στον τόπο μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας.

Όλοι, ανεξαρτήτως των συμπτωμάτων, όσοι εισέρχονται στην Ιταλία από τις προαναφερθείσες χώρες οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως το Τμήμα Πρόληψης του αρμόδιου Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ιταλίας σχετικά με την άφιξή τους. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων του Covid 19, παραμένουν σε ισχύ η υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης των αρμοδίων Ιταλικών Αρχών Υγείας (μέσω του σχετικού αριθμού τηλεφώνου) καθώς και η υποχρέωση απομόνωσης.

Επιπλέον, συνιστάται να επαληθεύεται πιθανή ύπαρξη περιφερειακών διατάξεων οι οποίες θα μπορούσαν να εισαγάγουν πρόσθετες προϋποθέσεις και περιορισμούς για την είσοδο στις κατά τόπους περιφέρειες. Για γρήγορη πρόσβαση στις ιστοσελίδες των Περιφερειών, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να συμπληρώσετε σε περίπτωση εισόδου στην Ιταλία από το εξωτερικό, πατήστε εδώ.