ΜΕΝΟΥ

Δικαιώματα Επιβατών

Ταξιδεύοντας με πλοίο στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Νησιά

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου της Ελλάδος (http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=34693) έχει καθιερώσει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοίο και εργάζεται για την ενίσχυσή τους.

Τα δικαιώματα αυτά που απολαμβάνει ο επιβάτης σήμερα αφορούν σε μία σειρά θέματα όπως:

Οι πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων και τις κρατήσεις,

Οι υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων (Overbooking)

Η άρνηση επιβίβασης (Denied Boarding),

Η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, και

Αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου. κτλ

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοίο.