ΜΕΝΟΥ

Ανακοινώσεις σχετικά με τον ιό Covid-19

Πρόφατες ανακοινώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης

30 Δεκεμβρίου 2021

Covid-19 Κανονισμοί ταξιδίων ΕΝΤΟΣ Ελλάδας

Για την περίοδο 30/12/2021 έως 17/01/2022, οι μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών, καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπονται εφόσον οι επιβάτες:

α. Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. ή

β. Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 08.07.2021 έως και τις 31.10.2021 παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από τη 01.11.2021 έως 04.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες, ή

γ. Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

δ. Επιδεικνύουν βεβαίωση εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

ε. Επιβάτες από 4 έως 11 ετών μπορούν να ταξιδέψουν με ένα αρνητικό αποτέλεσμα self-test 24 ωρών. Το αποτέλεσμα πρέπει να δηλωθεί είστε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Δήλωσης αποτελέσματος self test» είτε χειρόγραφα (κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε τη φόρμα δήλωσης αποτελεσμάτων self test).

στ. Για παιδιά έως 4 ετών δεν απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα ή άλλη βεβαίωση.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι ειναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας FFP2 ή N95 για την επιβίβαση καθώς και για όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Μείνετε ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες ταξιδιωτικές οδηγίες στο: https://greecehealthfirst.gr/

26 Ιουλίου 2021

Covid-19 Κανονισμοί ταξιδίων σε Ελλάδα και Ιταλία

Α. Ταξιδεύοντας με το πλοίο εντός Ελλάδος
Από τις 05/07/2021, ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί για ταξίδια με πλοίο εντός Ελλάδας:

Όταν ταξιδεύετε από την ηπειρωτική χώρα σε ελληνικό νησί:
Όλοι οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν το έντυπο δήλωσης υγείας 24 ώρες πριν από κάθε αναχώρηση: https://sea.travel.gov.gr/#/
Όλοι οι επιβάτες ηλικίας 12+ ετών πρέπει να παρέχουν ένα από τα ακόλουθα:
i. πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού που εκδόθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση
ii. αρνητικό αποτέλεσμα PCR test, που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την αναχώρηση
iii. αρνητικό αποτέλεσμα test αντιγόνου (rapid test) που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 48 ώρες πριν από την αναχώρηση
iv. πιστοποιητικό νόσησης από το Covid-19 που εκδόθηκε 30 ημέρες μετά το πρώτο θετικό αποτέλεσμα και με ισχύ έως και 180 ημέρες μετά (θετική δοκιμή).
v. ένα αρνητικό αποτέλεσμα αυτοελέγχου (self-test) που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση (αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμο μόνο για επιβάτες ηλικίας 12-17 ετών). Κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε τη φόρμα δήλωσης των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου.

Όλοι οι επιβάτες κάτω των 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Όταν ταξιδεύετε μεταξύ των ελληνικών νησιών
Τα προαναφερθέντα έγγραφα απαιτούνται επίσης για ταξίδια με πλοίο μεταξύ νησιών διαφορετικών περιφερειακών ενοτήτων (π.χ. Μύκονος προς Ικαρία).

Όταν ταξιδεύετε μεταξύ νησιών της ίδιας περιφερειακής ενότητας (π.χ. εντός των Κυκλάδων), αρκεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα αυτοελέγχου (self test) για όλους τους επιβάτες 12+ ετών.

Όταν ταξιδεύετε από ελληνικά νησιά στην ηπειρωτική χώρα
Δεν απαιτείται test Covid-19, αλλά οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν τη Δήλωση Υγείας 24 ώρες πριν την αναχώρηση.

Β.Ταξιδεύοντας με το πλοίο από Ιταλία προς Ελλάδα
Για το ταξίδι σας με το πλοίο από Ιταλία προς Ελλάδα, οφείλετε να έχετε τα ακόλουθα δικαιολογητικα κατά την επιβίβαση :

- υποβάλετε εδώ τη φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξή σας στην Ελλάδα https://travel.gov.gr/#/

- όλοι οι επιβάτες από 12 ετών και άνω πρέπει να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
i. Πιστοποιητικό αρνητικού μοριακού(PCR) test που πραγματοποιήθηκε έως 72 ώρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα
ii. Πιστοποιητικό αρνητικού test αντιγόνων (rapid) που πραγματοποιήθηκε έως 48 ώρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα
iii. πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού που εκδόθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση
iv. βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο PCR ή αντιγόνου η οποία εκδόθηκε 30 ημέρες μετά την αρχική διάγνωση και ισχύει έως 180 ημέρες από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης.

- να συμπληρώσετε το έντυπο Προ-Επιβίβασης (διατίθεται στο λιμενικό γραφείο)

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την σελίδα https://travel.gov.gr/#/
για πλήρη πληροφόρηση και τυχόν ενημερώσεις

Γ.Ταξιδεύοντας με το πλοίο από Ελλάδα προς Ιταλία
Για το ταξίδι σας με το πλοίο από Ελλάδα προς Ιταλία, οφείλετε να έχετε τα ακόλουθα δικαιολογητικα κατά την επιβίβαση :

- Συμπληρώνετε το έντυπο Προ-Επιβίβασης (διατίθεται στο λιμάνι)
- Υποβάλετε την Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική φόρμα εντοπισμού επιβάτη εδώ EU Passenger Location form (dPLF)

Αν παρέχετε ένα «Green Pass», δηλ. επίσημη πιστοποίηση ενός από τα ακόλουθα:
- Απόδειξη εμβολιασμού (που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν)
- ένα αρνητικό PCR ή ένα rapid test αντιγόνου που πραγματοποιήθηκε 48 ώρες πριν την άφιξη στην Ιταλία
- απόδειξη ανάρρωσης από το Covid-19 που αποδεικνύει ότι έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη περίοδος καραντίνας

Οι ταξιδιώτες μπορούν ακόμα να εισέλθουν στην Ιταλία χωρίς Green Pass, αλλά πρέπει να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές και να παραμείνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες.

Σε περίπτωση που οι ταξιδίωτες θα συνεχίζουν προς άλλη χώρα με ίδιο μέσο (transit):
- Δεν απαιτείται μοριακό τεστ (PCR) ή περίοδος καραντίνας εφόσον δεν παραμείνετε στην ιταλική επικράτεια παραπάνω από 36 ώρες.

Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την Ιταλία για λόγους εργασίας, υγείας ή επιτακτικής ανάγκης
- Δεν απαιτείται μοριακό τεστ (PCR) ή περίοδος καραντίνας εφόσον δεν παραμείνετε στην ιταλική επικράτεια παραπάνω από 120 ώρες.

Σας συνιστούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ιταλικού Υπουργείου Υγείας για ενημερώσεις.

15 Ιουνίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων από και προς Ιταλία, θα ξεκινήσει κατόπιν σχετικής κυβερνητικής απόφασης την 01.07.2020.

31 Μαΐου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων
από και προς Ιταλία, θα ξεκινήσει κατόπιν σχετικής κυβερνητικής
απόφασης στις 15.06.2020.

25 Μαΐου 2020

Ξεκινούν τα ταξίδια με πλοίο για όλα τα Ελληνικά Νησιά Απαραίτητη προϋπόθεση, κάθε ενήλικας επιβάτης να επιδεικνύει κατά την επιβίβαση του μια φόρμα / δήλωση ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ .

18 Μαΐου 2020

Από Δευτέρα 18/05/2020 ξεκινάει η εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας. Επιτρέπονται πλέον οι μετακινήσεις επιβατών από/προς την Κρήτη, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά εξακολουθεί
να ισχύει η μετακίνηση των ιδιοκτητών και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από τις 11 Μαΐου. Αναμένεται απελευθέρωση μετακινήσεων και στα υπόλοιπα νησιά
από 25/05/2020.

21 Απριλίου 2020

Ισχύει απαγόρευση μεταφοράς επιβατών σε όλα τα πλοία της Αδριατικής από Ιταλία και Αλβανία προς Ελλάδα και αντίστροφα. Η απαγόρευση ισχύει έως 15.05.2020

13 Απριλίου 2020

ΦΕΚ Α/84/13.04.2020, άρθρο 65

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:

Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού.

Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα.

Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

13 Απριλίου 2020

Aνακοινώθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση η παράταση προσωρινού περιορισμού ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τα νησιά έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 ώρα 06:00. Δικαίωμα μετακίνησης έχουν μόνο οι Μόνιμοι Κάτοικοι Νησιών.

23 Μαρτίου 2020

Σε ισχύ τέθηκε από 23/03/2020 ώρα 06:00 η απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας. Οι πολίτες που θέλουν να κυκλοφορήσουν μεταξύ άλλων για λόγους εργασίας ή υγείας θα πρέπει να φέρουν ειδική δήλωση και την ταυτότητά τους.

20 Μαρτίου 2020

Κλείνουν ΟΛΑ τα ξενοδοχεία της Ελλάδος – Σε κάθε μεγάλη πόλη μένει μόνο ένα ανοικτό και αυτό με επιλογή της Κυβέρνησης. Αθήνα και Θεσσαλονίκη μένουν δύο ανοικτά σε κάθε πόλη.

Απαγορεύονται Ταξιδιώτες-Τουρίστες στα πλοία προς και από τα Ελληνικά νησιά. Ταξιδεύουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών.

15 Μαρτίου 2020

Ισχύει απαγόρευση μεταφοράς επιβατών σε όλα τα πλοία της Αδριατικής από Ιταλία και Αλβανία προς Ελλάδα και αντίστροφα. Η απαγόρευση ισχύει από 15.03 – 15.04.2020

Κλείνουν τα σύνορα Ελλάδος Τουρκίας άρα και οι μεταφορές με πλοία από και προς.

Τα δρομολόγια πλοίων για τα Ελληνικά Νησιά εκτελούνται ακόμα κανονικά

Με εκτίμηση,
Greekferries Club

Ταξιδεύοντας εντός Ελλάδας

Για την περίοδο 20/12/2021 έως 10/01/2022, οι μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών, καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπονται εφόσον οι επιβάτες:

α. Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. ή

β. Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 08.07.2021 έως και τις 31.10.2021 παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από τη 01.11.2021 έως 04.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες, ή

γ. Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

δ. Επιδεικνύουν βεβαίωση εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

ε. Επιβάτες από 4 έως 11 ετών μπορούν να ταξιδέψουν με ένα αρνητικό αποτέλεσμα self-test 24 ωρών. Το αποτέλεσμα πρέπει να δηλωθεί είστε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Δήλωσης αποτελέσματος self test» είτε χειρόγραφα (κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε τη φόρμα δήλωσης αποτελεσμάτων self test).

στ. Για παιδιά έως 4 ετών δεν απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα ή άλλη βεβαίωση.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι ειναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας FFP2 ή N95 για την επιβίβαση καθώς και για όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Μείνετε ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες ταξιδιωτικές οδηγίες στο: https://greecehealthfirst.gr/

Είσοδος στην Ελλάδα απο την Ιταλία

Πριν την αναχώρησή σας είναι υποχρεωτικό να υποβάλλετε την ψηφιακή Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (PLF) στην ακόλουθη σελίδα: https://travel.gov.gr/#/

Aφού υποβάλλετε την PLF θα λάβετε μία επιβεβαίωση μέσω email, η οποία θα σας ζητηθεί κατά το check-in πριν την επιβίβαση. Το QRcode θα σας αποσταλλεί 24 ώρες πριν την άφιξή σας στην Ελλάδα.

Στην παραπάνω σελίδα θα βρείτε και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και προϋποθέσεις για ταξίδια από Ιταλία – Ελλάδα.

Παρακαλούμε προσέξτε πως για την περίοδο 20.12.2021 έως 10.01.2022, είναι υποχρεωτικό ακόμα και για επιβάτες που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, να παρουσιάσουν στον φορέα ελέγχου αρνητικό αποτέλεσμα:

- PCR test που έχει πραγματοποιηθεί έως 72 ώρες πριν την άφιξη ή
- rapid test που έχει πραγματοποιηθεί έως 48 ώρες πριν την άφιξη

Tα αποτελέσματα των Covid-19 tests πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένο εργαστήριο ή δημόσια αρχή και να εκδοθούν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά ή ρώσσικα και να περιλαμβάνουν το όνομα του ατόμου όπως αναφέρεται στο διαβατήριο.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι ειναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας FFP2 ή N95 για την επιβίβαση καθώς και για όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την σελίδα https://travel.gov.gr/#/ για πλήρη πληροφόρηση και τυχόν ενημερώσεις.

Είσοδος στην Ιταλία από την Ελλάδα.

Είναι υποχρεωτικό για όλους τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ιταλία να:

α) υποβάλουν τη φόρμα εντοπισμού επιβατών για την Ιταλία εδώ: https://app.euplf.eu/#/

Μόλις αποσταλεί η φόρμα, ο επιβάτης θα λάβει το PLF σε μορφή pdf και QRcode στη διεύθυνση e-mail που καταχώρησε κατά την εγγραφή, το οποίο οφείλει να επιδείξει κατά την επιβίβαση στις αρχές που εκτελούν τον έλεγχο απευθείας από το smartphone του/της (σε ψηφιακή μορφή) ή τυπωμένο.

β) Επιδείξουν «Πράσινο Πιστοποιητικό», δηλαδή επίσημη πιστοποίηση ενός από τα ακόλουθα:

• Απόδειξη εμβολιασμού (που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν)
• Απόδειξη ανάρρωσης από τον Covid-19 που αποδεικνύει ότι η απαραίτητη περίοδο καραντίνας έχει ολοκληρωθεί

γ) Επιδείξει ένα αρνητικό μοριακό τεστ Covid-19 με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από 48 ώρες ή ένα αρνητικό αντιγονικό τεστ Covid-19 που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες

Τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι στην ιταλική, αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα και μπορούν να υποβληθούν είτε σε γραπτή είτε σε ψηφιακή μορφή.

Οι ταξιδιώτες μπορούν ακόμα να εισέλθουν στην Ιταλία χωρίς Green Pass, αλλά πρέπει να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές και να παραμείνουν σε καραντίνα για 5 ημέρες με την υποχρέωση να υποβληθούν σε μοριακό ή αντιγονικό τεστ μετά το πέρας του αυτοπεριορισμού.

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών εξαιρούνται από μοριακό ή αντιγονικό τεστ πριν την αναχώρηση.

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα Covid-19, οι ταξιδιώτες εξαιρούνται από το Πράσινο Πιστοποιητικό και την επίδειξη μοριακού ή αντιγονικού τεστ Covid-19 (η φόρμα Passenger Locator εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική), εάν:

• διέρχονται από την Ιταλία (transit) με δικό τους όχημα και δεν παραμένουν σε ιταλικά εδάφη για περισσότερες από 36 ώρες.
• παραμονή στην Ιταλία για όχι περισσότερο από 120 ώρες για εργασία, υγεία ή άλλον επείγοντα λόγο.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι ειναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας FFP2 ή N95 για την επιβίβαση καθώς και για όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ιταλικού Υπουργείου Υγείας για ενημερώσεις.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PLF)

Όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ελλάδα από 1η Ιουλίου υποχρεούνται να συμπληρώσουν την Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (PLF).

Η διαδικασία αυτή θα συμβάλλει στην διεξαγωγή των απαραίτητων διαγνωστικών ελέγχων, ώστε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς κατα τη διάρκεια της θερινής σεζόν.

Παρακαλούμε υποβάλλετε την PLF
τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρησή σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PLF)

(οφείλετε επίσης να συμπληρώσετε την Φόρμα Υγείας
την οποία θα βρείτε στην παρακάτω ενότητα)

Δήλωση ΥΓΕΙΑΣ πριν την επιβίβαση

(προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα)

Παρακαλούμε ανοίξτε, τυπώστε και συμπληρώστε το σχετικό με το ταξίδι σας
έντυπο PDF. Απαιτείται από όλους τους ενήλικους επιβάτες
κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

Απαιτείται για όλα τα ταξίδια, όλα τα πλοία, όλες τις εταιρείες.
Χωρίς έντυπο δήλωσης υγείας ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ.

01. ANEK - SUPERFAST

16 Μαΐου 2020

Αγαπητοί Eπιβάτες ,

Σας ενημερώνουμε ότι η προσωρινή απαγόρευση επιβίβασης επιβατών και οχημάτων (εκτός φορτηγών) από και προς Ιταλία παρατείνεται κατόπιν σχετικής κυβερνητικής απόφασης έως τις 31/05/2020 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε

Greekferries Club

13 Απριλίου 2020

Αγαπητοί Eπιβάτες ,

Θέμα: Νέα Πολιτική Ακυρώσεων για τις Γραμμές Κρήτης
(ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020)


Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ-SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 με συνέπεια και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο με τα κυβερνητικά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19) ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, τίθενται σε εφαρμογή, από την Τετάρτη 15/04/2020 οι διατάξεις του άρθρου 65 (Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδίου) και ως εκ τούτου τροποποιείται η πολιτική ακυρώσεων, ως ακολούθως:

Οι επιβάτες, κάτοχοι εισιτηρίων με ημερομηνία ταξιδίου έως 31/10/2020 που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, πρέπει να μετατρέψουν τα εισιτήρια τους σε ανοιχτής ημερομηνίας τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν σε επόμενο ταξίδι προς οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ-SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ, εντός της περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου του αρχικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά ναύλου που προκύπτει.

Εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών και τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε οι επιβάτες δικαιούνται να λάβουν το 100% του ναύλου των ανοιχτών εισιτηρίων που έχουν στην κατοχή τους.

Σας ευχαριστούμε

Greekferries Club

02. MINOAN LINES

16 Μαΐου 2020

Αγαπητοί Eπιβάτες ,

Σας ενημερώνουμε ότι η προσωρινή απαγόρευση επιβίβασης επιβατών και οχημάτων (εκτός φορτηγών) από και προς Ιταλία παρατείνεται κατόπιν σχετικής κυβερνητικής απόφασης έως τις 31/05/2020 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε

Greekferries Club

16 Απριλίου 2020

Αγαπητοί επιβάτες

Κατόπιν Κυβερνητικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι η επιβίβαση από/προς Ιταλία απαγορεύται για επιβάτες και οχήματα (εξαιρούνται φορτηγά). Ο περιορισμός μετακίνησης ισχύει έως 15/05/2020. Ήδη εκδομένα εισιτήρια μετατρέπονται σε voucher (ανοιχτά εισιτήρια) διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνίας ταξιδίου.

Σας ευχαριστούμε,

Greekferries Club

13 Απριλίου 2020

Αγαπητοί επιβάτες

Θέμα : ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η Διοίκηση των Μινωικών Γραμμών έχει εφαρμόσει από 23/3/2020 τα περιοριστικά μέτρα μετακινήσεων επιβατών εντός της Ελληνικής επ ικράτειας στα δρομολόγιά της σύμφωνα με τις Κυβερνητικές Διατάξεις και ακολουθεί τα έκτακτα μέτρα πρόληψης και υγιεινής στα πλοία, τα γραφεία και τα πρακτορεία της, σεβόμενη τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, σας ενημερώνουμε με την παρακάτω νέα πολιτική ακυρώσεων εισιτηρίων λόγω COVID-19:

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, άρθρο 65), εισιτήρια με ημερομηνία ταξιδιού από 25/2/2020 έως και 31/10/2020 θα αντικαθίστανται με την έκδοση Πιστωτικού Σημειώματος (VOUCHER/OPEN TICKET), διάρκειας 18 μηνών από την αρχική ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επιβάτες, κάτοχοι του πιστωτικού σημειώματος (VOUCHER/OPEN TICKET), μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε γραμμή εσωτερικού της εταιρείας MINOAN LINES.

Σε περίπτωση αλλαγής θέσης ή αλλαγής τιμοκαταλόγου θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά του ναύλου που προκύπτει σε σχέση με τον ναύλο του αρχικού εισιτηρίου. Αν οι επιβάτες δεν χρησιμοποιήσουν τα Πιστωτικά Σημειώματα τους κατά τη διάρκεια των 18 μηνών, δικαιούνται, μετά το πέρας των 18 μηνών, να λάβουν το 100% της αξίας των Πιστωτικών Σημειωμάτων που έχουν στην κατοχή τους.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη ιταλική νομοθεσία (Decreto Legge no. 9/02.03.2020) και σε συνέχεια οδηγιών του Ομίλου Grimaldi, όλα τα εισιτήρια επιβατών από/προς Αγκώνα και Βενετία που αφορούν σε δρομολόγια έως 27/04/2020 μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, κατά την επιλογή του επιβάτη, εντός δώδεκα (12) μηνών από την αρχική ημερομηνία ταξιδιού.

Σας ευχαριστούμε,

Greekferries Club

03. VENTOURIS FERRIES

Αγαπητοί Επιβάτες,

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες και κυβερνητικές εντολές, σχετικά με τις θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας και Αλβανία με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1) Eπιτρέπεται η μεταφορά φορτηγών (έως 1 οδηγό)

2) Η μεταφορά επιβατών και ιδιωτικών οχημάτων έχει απαγορευθεί

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τους παραπάνω περιορισμούς θα λάβουν ενημέρωση από τον προσωπικό τους Ferry Booking Expert.

Έαν έχετε προγραμματισμένο ταξίδι για μεταγεννέστερη ημερομηνία, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα αυτη ξανά σύντομα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Θα σας κρατάμε ενήμερους

Με εκτίμηση,
Greekferries Club

04. DODECANESE FLYING DOLPHINS

Αγαπητοί Επιβάτες,

Aπο 15/03 εχει επιβληθει μέτρο προσωρινού περιορισμού μεταξυ Ελλάδας και Τουρκίας προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊου COVID-19.

Ως εκ τούτου, ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια της Dodekanese Flying Dolphins (Fethiye – Bodrum) έως 30/04/2020 και μέχρι νεωτέρας.

Όσοι επιβάτες επηρεάζονται από του παραπάνω περιορισμούς, θα ειδοποιηθούν από τον προσωπικό τους Ferry Booking Expert.

Έαν έχετε προγραμματισμένο ταξίδι για μεταγεννέστερη ημερομηνία, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα αυτη ξανά σύντομα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

Με εκτίμηση,
Greekferries Club

05. BLUE STAR FERRIES / HELLENIC SEAWAYS

13 Απριλίου 2020

Αγαπητοί Eπιβάτες ,

Θέμα: Νέα Πολιτική Ακυρώσεων (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020)

Η ΑTTICA GROUP, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας
COVID-19 με συνέπεια και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο με τα κυβερνητικά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19) ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, τίθενται σε εφαρμογή, από την Τετάρτη 15/04/2020 οι διατάξεις του άρθρου 65 (Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδίου) και ως εκ τούτου τροποποιείται η πολιτική ακυρώσεων, ως ακολούθως:

Οι επιβάτες, κάτοχοι εισιτηρίων με ημερομηνία ταξιδίου έως 31/10/2020 που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, πρέπει να μετατρέψουν τα εισιτήρια τους σε ανοιχτής ημερομηνίας τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν σε επόμενο ταξίδι προς οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η Βlue Star Ferries, εντός της περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου του αρχικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά ναύλου που προκύπτει.

Εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών και τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε οι επιβάτες δικαιούνται να λάβουν το 100% του ναύλου των ανοιχτών εισιτηρίων που έχουν στην κατοχή τους.

Σας ευχαριστούμε

Greekferries Club

06. ANE KALYMNOU

31 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί Επιβάτες

Η ΑΝΕ Καλύμνου ενημερώνει τους επιβάτες ότι για λόγους δημοσίας υγείας και αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊου Covid 19 αναστέλλονται τα δρομολόγια των πλοίων της, στη γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι και επιστροφή μέχρι νεωτέρας.

Με εκτίμηση,
Greekferries Club

07. SEA SPEED LINES

24 Απριλίου 2020

Αγαπητοί επιβάτες

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και μετά από τις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για απαγόρευση κυκλοφορίας, πολλά δρομολόγια της εταιρείας έχουν τροποποιηθεί.

Η εμπορική πολιτική που αφορά τις ακυρώσεις προσαρμόζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 13/04/2020 έκδοση Α’/84 άρθρο 65 . Εισιτήρια με ημερομηνία ταξιδιού από 25/02/2020 έως και 31/10/2020 δεν ακυρώνονται με επιστροφή χρημάτων. Μπορούν να μετατραπούν σε ανοιχτής ημερομηνίας ή να εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα με ισχύ 18 μηνών και για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2022.

Αν οι επιβάτες δεν χρησιμοποιήσουν τα πιστωτικά σημειώματα μετά το πέρας των 18 μηνών δικαιούνται 100% επιστροφή των χρημάτων τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση, η μετατροπή των εισιτηρίων σε open να γίνει τουλάχιστον 12 ώρες πριν την αναχώρηση. Για την πραγματοποίηση του νέου ταξιδιού δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση, ακόμα και αν οι τιμές μεταβληθούν.

Σας ευχαριστούμε,

Greekferries Club

08. AEGEAN SPEED LINES

29 Απριλίου 2020

Αγαπητοί επιβάτες

Για τα εισιτήρια με ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/10/2020,
εφόσον ο επιβάτης δεν μπορεί να ταξιδέψει λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις επιβατών ή λόγω αβεβαιότητας εξαιτίας της πανδημίας, έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τα εισιτήρια σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας μέχρι τις 31/12/2022 και να τα χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε γραμμή της εταιρείας Aegean Speed Lines.

Κατά την πραγματοποίηση της νέας κράτησης, θα πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε διαφορά τιμής που προκύπτει από αναβάθμιση ή αλλαγές στον επίσημο κατάλογο τιμών. Τυχόν ειδικές προσφορές (π.χ. Early Booking) που περιλαμβανόταν στην αρχική κράτηση, θα διατηρηθούν στη νέα κράτηση, ακόμη και αν η έκπτωση δεν είναι πλέον έγκυρη. Τα εισιτήρια μπορούν να μεταφερθούν σε φίλους ή μέλη οικογένειας.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν χρησιμοποιήσει το voucher μέχρι τις 31/12/2021 ή τουλάχιστον στη διάρκεια των 18 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής κράτησης, δικαιούται την επιστροφή της αξίας των εισιτηρίων.

Σας ευχαριστούμε,

Greekferries Club

09. GOLDEN STAR FERRIES

5 Ιουνίου 2020

Aκυρωτική Πολιτική: Eν ισχύ από 13/05/2020

Αγαπητοί επιβάτες

Όλα τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί για την τρέχουσα περίοδο (2020),
αντί της επιλογής ακύρωσης θα μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket) με δυνατότητα να αντικατασταθούν και να ταξιδεύσουν με οποιοδήποτε δρομολόγιο της Golden Star Ferries,
μέχρι και την 31/12/2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω δυνατότητα είναι τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανοιχτής ημερομηνίας το αργότερο 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού του αρχικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που τα ανοιχτά εισιτήρια δεν χρησιμοποιηθούν σε 18 μήνες από την αρχική ημερομηνία ταξιδίου, ο επιβάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή του ναύλου.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα χρήσης του open εισιτηρίου από συγγενικό
ή οικείο πρόσωπο.

Σας ευχαριστούμε,

Greekferries Club

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από σήμερα, 13 Αυγούστου 2020, τίθεται σε ισχύ μια νέα Απόφαση του Υπουργού Υγείας της Ιταλίας, η οποία εισάγει τα ακόλουθα εναλλακτικά μέτρα, σε ισχύ για άτομα που εισέρχονται στην Ιταλία μετά από παραμονή ή διέλευση από την Κροατία, τη Μάλτα, την Ελλάδα ή την Ισπανία τις τελευταίες 14 ημέρες:

1. Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου, που έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν την είσοδο στην Ιταλία.

ή

2. Υποχρέωση υποβολής σε μοριακό τεστ ή τεστ αντιγόνων κατά την άφιξη σε αεροδρόμιο, λιμάνι ή πύλη εισόδου στην Ιταλία, όπου είναι εφικτό.ή υποβολή σε μοριακό τεστ ή τεστ αντιγόνων που διενεργείται, εντός 48 ωρών από την είσοδο στην ιταλική επικράτεια, στην αρμόδια ιταλική Εθνική Δομή Δημόσιας Υγείας. Σε αυτήν την περίπτωση, και μέχρι την διεξαγωγή του τεστ, κρίνεται υποχρεωτική η παραμονή σε κατ’οίκον περιορισμό στον τόπο μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας.

Όλοι, ανεξαρτήτως των συμπτωμάτων, όσοι εισέρχονται στην Ιταλία από τις προαναφερθείσες χώρες οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως το Τμήμα Πρόληψης του αρμόδιου Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ιταλίας σχετικά με την άφιξή τους. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων του Covid 19, παραμένουν σε ισχύ η υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης των αρμοδίων Ιταλικών Αρχών Υγείας (μέσω του σχετικού αριθμού τηλεφώνου) καθώς και η υποχρέωση απομόνωσης.

Επιπλέον, συνιστάται να επαληθεύεται πιθανή ύπαρξη περιφερειακών διατάξεων οι οποίες θα μπορούσαν να εισαγάγουν πρόσθετες προϋποθέσεις και περιορισμούς για την είσοδο στις κατά τόπους περιφέρειες. Για γρήγορη πρόσβαση στις ιστοσελίδες των Περιφερειών, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να συμπληρώσετε σε περίπτωση εισόδου στην Ιταλία από το εξωτερικό, πατήστε εδώ.